PARAFIA ZALASOWA

Witamy na parafialnej stronie www
Patronem parafii jest Święty Jan Ewangelista

Parafia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku; pierwsza wzmianka w 1416 roku. Kardynał J. Radziwiłł w 1594 roku zniósł parafię, a w jej miejsce utworzył "wikarię wieczystą", zlecając duszpasterstwo kolegium wikariuszy kolegiaty tarnowskiej. Pełne prawa parafialne przywrócono ok. 1784 roku.

Zobacz, jak prezentuje się obecnie nasza świątynia od wewnątrz. Transmitowane są również nabożeństwa.

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i Święta: 7:00, 9:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie: 6:30, 18:00 (17:00 w czasie obowiązywania czasu zimowego) środy, piątki

Najnowsze Wiadomości z ParafiiWSZYSTKIE

SAKRAMENTY

 • Chrzest
 • Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bierzmowanie
 • Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.CZYTAJ WIĘCEJ
 • Eucharystia
 • Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego, tak że nie da się prowadzić życia chrześcijańskiego bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pokuta
 • Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako «drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski.CZYTAJ WIĘCEJ
 • Namaszczenie chorych
 • Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kapłaństwo
 • Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.CZYTAJ WIĘCEJ
 • Małżeństwo
 • Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, masz pytania, skontaktuj się z nami.

PARAFIA ZALASOWA

ODWIEDŹ NAS

33-159 Zalasowa; ul. Kościelna 2

ZADZWOŃ

14-654-2008

NAPISZ

E-mail: kontakt@parafiazalasowa.pl

KONTO BANKOWE PARAFII

39 8589 0006 0050 0480 0433 0001 (Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie)

© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress

„Przyszedłem na świat jako światło,
aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności.” J 12,46

 

Jezus rodził się otoczony olśniewającą światłością, pochodzącą z nieba. Nad Betlejem jaśniała gwiazda, która wskazywała drogę pasterzom i mędrcom do Nowonarodzonego Mesjasza.

 

Moi drodzy parafianie i przybyli goście,

Niech Światłość Betlejemska przenika i Wasze domy i zagrody, przyniesie pokój, zgodę, wzajemny szacunek i autentyczną wiarę. Niech gwiazda znad Betlejem rozproszy ciemność Waszych codziennych trosk i problemów, niech przyniesie radość i nadzieję, pojedna zwaśnionych i pocieszy cierpiących. Niech Nowonarodzony Jezus obdarzy każdego z nas swoją łaską i umocni w miłości, byśmy wszyscy mogli podobać się Bogu, być lepszymi i świętszymi. Szczęść Boże!

Ksiądz Proboszcz

Oto jutrzenka,
która rozdziera ciemności…
Pan prawdziwie zmartwychwstał!

 

Drodzy Parafianie i przybyli goście!

Chrystus Zmartwychwstały jest Radosną Nowiną w naszym życiu, naszą radością, naszą nadzieją. Zmartwychwstał dla nas i oby zmartwychwstał w nas! Miłość zwyciężyła śmierć. Niech Bóg da Wam wszystkim otwartość na słuchanie Jego Słowa. Niech Was wspomaga we wszystkich dziedzinach życia. Niech obdarzy Was niewypowiedzianą radością ze Zmartwychwstania i z tego, że dzięki Jezusowi czeka nas życie wieczne.

W imieniu Zmartwychwstałego Jezusa, prosimy Boga, aby obdarzył Was wszelkimi łaskami, wzajemną życzliwością, sąsiedzką zgodą, aby zachował Was w zdrowiu, pomnożył Waszą wiarę i pozwolił z radością oczekiwać szczęścia wiecznego.

Otaczamy Was modlitwą i z wiarą oczekujemy jej owoców.

Szczęść Boże! Alleluja!

Wasi Duszpasterze