Archives

now browsing by author

 

INTENCJE 2019-10-13

OGŁOSZENIA 2019-10-13

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

28 NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy: we wtorek  wspomnienie św. Teresy od Jezusa – dziewicy i doktora Kościoła, w środę wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w czwartek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego – biskupa i męczennika, w piątek święto św. Łukasza Ewangelisty.
 2. Jutro przypada Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy w modlitwie o naszych nauczycielach, wychowawcach i katechetach, także tych, którzy już odeszli do wieczności.
 3. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny. Składka zbierana za tydzień przeznaczona będzie na misje.
 4. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach różańcowych w kościele, w ciągu tygodnia o godz. 17.30 zaś w niedziele o godz. 15.30. Różaniec przy figurze Matki Bożej obok domu rodzinnego Ks. Infułata Zdzisława, odmawiany jest codziennie o godz. 18.00.
 5. Bardzo dziękuję za ofiary złożone w kopertach na spłatę należności za prace przy kanalizacji kościoła: Rodzinie z ul. Tuchowskiej 92, ul. Karpackiej 97, ul. Piastowskiej 31 oraz ofiarodawcom, którzy prosili o anonimowość. Bóg zapłać.
 6. Spotkanie aspirantów, ministrantów i lektorów będzie w czwartek po Mszy św. wieczornej. Obecność obowiązkowa.
 7. W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Pismo Święte, na kolejne spotkanie z cyklu naszych Spotkań Biblijnych.
 8. Bardzo serdecznie pragnę podziękować rodzinom naszej parafii, które wyraziły zgodę na umieszczenie na terenie swoich posesji tzw. witaczy – informujących o kulcie św. Rity w Zalasowej. Bóg zapłać.
 9. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Wyrazem naszej pamięci modlitewnej za bliskich zmarłych są również wypominki. Kartki, na których wypisujemy zmarłych można zabrać z kościoła. Bardzo prosimy o wyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych. (oraz o wpisywanie zmarłych na właściwej kartce – wypominki całoroczne lub listopadowe).
 10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty (środki czystości i pranie). Bóg zapłać. Bardzo prosimy na poniedziałek i sobotę następne rodziny z kolejki.
 11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” możemy przeczytać m. in. o aktualności myśli właśnie kanonizowanego kard. Newmana. W tygodniku „Niedziela” tematem numeru jest: Polska w naszych rękach. Do nabycia są kalendarze rolników oraz kalendarze z wieńcami dożynkowymi a także nowy numer biuletynu zalasowskiego.
 12. Proszono o ogłoszenie: Sołtys wsi Zalasowa zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w środę 16 października o godz. 19.00 w Pałacu pod Dębami. Głównym tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków funduszu sołeckiego na 2019 r., z zaplanowanego udrażniania rowów na kruszywo.
 13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła Śp. Krystyna Nierodkiewicz, która mieszkała przy ul. Tarnowskiej. Jej pogrzeb odbył się we wtorek. Polećmy nieśmiertelną duszę Śp. Krystyny miłosiernemu Bogu. Dobry Jezu…
 14. Intencje mszalne…
 15. W dobrym przeżywaniu niedzieli i kolejnych dni tygodnia, który przed nami, w wyrażaniu naszej wdzięczności Bogu za wszystko co od Niego otrzymujemy w życiu, niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

INTENCJE 2019-10-06

OGŁOSZENIA 2019-10-06

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

27 NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy: w poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w przyszłą niedzielę Dzień Papieski.
 2. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach różańcowych w kościele, w ciągu tygodnia o godz. 17.30 zaś w niedziele o godz. 15.30.
 3. Różaniec przy figurze Matki Bożej obok domu rodzinnego Ks. Infułata Zdzisława, odmawiany jest codziennie o godz. 18.00.
 4. Bóg zapłać za ofiarę od anonimowego ofiarodawcy na spłatę należności za prace przy kanalizacji kościoła.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone w I piątek na potrzeby misji.
 6. Uczniów klas 7 i ich rodziców, zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.
 7. W sobotę zapraszamy na nowennę i Mszę św. ku czci św. Rity. Nowenna rozpocznie się po Nabożeństwie różańcowym.
 8. W gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii możemy przeczytać: Komunikat o Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed Wyborami Parlamentarnymi oraz informacje o Kursie Fotografowania i Filmowania w czasie Liturgii.
 9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty (środki czystości i pranie). Bóg zapłać. Bardzo prosimy na poniedziałek i sobotę następne rodziny z kolejki.
 10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” możemy przeczytać m. in. o tym, jak św. siostrę Faustynę widział jej kierownik duchowy ks. Michał Sopoćko oraz o Śp. Janie Kobuszewskim, który żartami rozbrajał smutki świata. W tygodniku „Niedziela” tematem numeru jest: modlitwa różańcowa. Do nabycia są kalendarze rolników oraz kalendarze z wieńcami dożynkowymi a także nowy numer biuletynu zalasowskiego.
 11. Intencje mszalne…
 12. Na dobre przeżycie niedzieli i całego tygodnia, na wierne spełnianie naszych codziennych obowiązków ale też i na to, by wyznawana przez nas wiara w żywego Boga miała głębokie zakorzenienie w naszych sercach, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Kurs fotografowania i filmowania w czasie liturgii 2019

KRÓTKA INFORMACJA

Kolejny Kurs dla fotografów i filmowców, którzy chcą wykonywać swoją pracę w czasie liturgii na terenie diecezji tarnowskiej odbędzie się w sobotę 16 listopada br. w Brzesku. Jest on organizowany przez Diecezjalną Komisje Liturgiczną. Już zostały otwarte zapisy na ten kurs.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kursu oraz z informacją jak zgłosić swój udział.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KURSU 

 DATA: Kurs odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 r.

Rozpoczęcie o godz. 9.00; zakończenie planowane jest ok. godz. 15:30
(przewidziana jest również przerwa obiadowa i poczęstunek)

MIEJSCE: Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku, ul. Plac Targowy 10.

W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat i mają pisemną zgodę-skierowanie swojego proboszcza. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej Diecezji tarnowskiej (www.diecezja.tarnow.pl) lub Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego (www.wdo.diecezja.tarnow.pl) i wypełnić wymagane dane osobowe a następnie udać się do swojego księdza proboszcza i poprosić o wyrażenie zgody na udział w takim kursie (on też powinien wypełnić dolną część formularza jemu właściwą).

Wypełniony i opieczętowany formularz (kartka A4) należy przywieźć w dzień rozpoczęcia kursu i wręczyć go prowadzącemu (ks. dr Andrzej Dudek). Należy dołączyć do niego:

 1. jedno zdjęcie legitymacyjne(format 3,5 cm x 4,5 cm)
 2. oraz150 zł na pokrycie kosztów kursu.

Warunkiem otrzymania pozwolenia na fotografowanie i filmowanie jest udział w całym cyklu szkoleniowym. Na zakończenie, w dniu kursu, będą wręczane certyfikaty; natomiast imienne identyfikatory, niezbędne do okazywania kapłanom przed celebracją liturgiczną, zostaną wysłane pocztą do każdego z uczestników.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

Zapisy na kurs będą otwarte od 1 października – 8 listopada 2019 r. Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w kursie muszą zgłosić swój udział w kursie w tym nieprzekraczalnym terminie, aby organizator mógł przygotować dokumentację i materiały szkoleniowe. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się droga mailową, bezpośrednio do prowadzącego kurs ks. dr. Andrzeja Dudka w następujący sposób:

Na adres – andud_80@icloud.com –  należy wysłać:

 1. Niektóre dane osobowe z formularza zgłoszeniowego(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz nazwa parafii zamieszkania) lub w załączniku e-maila wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy (plik doclub docx lub pdf). Skan dokumentu dołączonego do e-maila niekoniecznie musi być już podpisany i opieczętowany przez proboszcza. Natomiast wersja papierowa podpisana i opieczętowana musi być przywieziona w dzień kursu.
 2. Zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowejw formacie innym niż pdf (300 dpi, lub 420 x 540 pikseli)

W temacie e-maila należy wpisać: „Kurs foto –  nazwisko i imię”.

Jeżeli po wysłaniu maila, do tygodnia osoba zgłaszająca nie otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (tel. 14 631 73 80), podając imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, aby prowadzący mógł skontaktować się osobiście i przyjąć zgłoszenie.

Komunikat o Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym

Drodzy Diecezjanie!

Gorąco zapraszam Was do uczestnictwa w kolejnym roku wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. W ramach tegorocznych wykładów, które rozpoczynają się od dzisiejszej niedzieli, zostaną podjęte tematy dotyczące osoby Matki Bożej, prezentujące Jej figury/zapowiedzi w Starym Testamencie, historię Maryi w Nowym Testamencie oraz dziejach pierwotnego Kościoła, a także Jej obraz nakreślony przez teologię, muzykę i sztukę.

Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 18.00 oraz powtarzane w poniedziałki o godz. 20.10. Teksty oraz pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane na stronach internetowych Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Radia RDN.

Bardzo zachęcam do skorzystania z tej cennej oferty, która znacząco wpisuje się w potrzebę katechezy dorosłych, o czym była mowa w ubiegłą niedzielę w ramach tematyki  25. niedzieli synodalnej.

Wszystkim słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego życzę pogłębienia wiedzy oraz wzrostu wiary poprzez osobiste spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie.

W tym duchu udzielam pasterskiego błogosławieństwa

      † Andrzej Jeż

     BISKUP TARNOWSKI

 

 

© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress