KONKURS PALM 2019

Wzorem ubiegłych lat Sołtys Zalasowej zaprasza mieszkańców do udziału
w Zalasowskim Konkursie Palm Wielkanocnych,
który odbędzie się w Niedzielę Palmową w naszym kościele.

Regulamin konkursu:

Kategorie:

 1. Organizacje i grupy zorganizowane,
 2. Wykonawcy indywidualni (podkategorie według wysokości palm):
  a) Do 3 metrów,
  b) Powyżej 3 metrów.

Warunkiem udziału w konkursie jest własnoręczne wykonanie palmy.

Ostateczna ocena przyznana zostanie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Wysokość,
 2. Staranność i pracochłonność wykonania,
 3. Kompozycja.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o zgłaszanie się przy kościele od godziny 10.30 do godziny 11.00 (rozpoczęcia mszy).
W tym czasie nastąpi prezentacja oraz ocena przyniesionych palm.
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone uczestnikom po zakończeniu mszy.

Organizator – Sołtys Wsi Zalasowa we współpracy z:

 • Parafia Zalasowa
 • Stowarzyszenie Zalasowian
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Koło Gospodyń Wiejskich
 • Koło Rękodzieła Artystycznego
 • Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”


© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress