Dziewczęca Służba Maryjna

DSM w Zalasowej

Minęło już ćwierć wieku jak się to wszystko zaczęło w Tarnowie.

W naszej Parafii w Zalasowej pierwsze spotkanie reaktywowanej grupy DSM odbyło się 18 stycznia 2020 roku. Z licznej grupy dziewcząt do pierwszego ślubowania, które odbyło się 24.06.2020 przystąpiło 8 z nich uzyskując stopień „Dziecka Maryi”. Dziewczęta z rąk księdza proboszcza Stanisława Kurczab otrzymały pamiątkowy cudowny medalik oraz niebieskie peleryny. Opiekunką grupy jest Pani Wioletta Matug-Pawłowska, której pomagają: Monika Zegar, Gabriela Januś, Aneta Korda-Burza.

Cele DSM

Głównym celem DSM jest kształtowanie właściwych postaw w życiu dziewcząt i praca apostolska o szczególnym charakterze maryjnym realizowana na spotkaniach grup. Oddziaływanie na dom rodzinny i dalsze środowisko, tak aby być sposobem przeciwstawienia się powodzi zła i zagrożeniu dziecięcych dusz ze strony współczesnego świata. Ruch ten to również zapobieganie moralnej swobodzie obyczajowej i uczenie ukochania domu i życia rodzinnego, poświęcenia dla innych, szlachetności, prawdziwej radości i ewangelicznych zasad życia. Cel ten osiągamy poprzez różne formy na naszych spotkaniach: śpiew, zabawę,  czytanie pisma świętego, oglądanie filmów oraz uczestnictwo we mszy świętej.

Logo

„Na niebieskim tle, ukazana jest stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa część łodyżki tworzy krzyż. Górna część z kwiatem przechodzi przez złotą koronę.

W symbole te wpisane są litery DSM – Dziewczęca Służba Maryjna.

Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy.

Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej. Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa, może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Współodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi”.

Stopnie i ich wymagania

Dziecko Maryi ( III Klasa po I Komunii Świętej)

 • zna na pamięć modlitwę „O Pani moja”
 • uczestniczy w spotkaniach DSM od dwóch miesięcy
 • potrafi wymienić pięć zadań Dziecka Maryi

Bielanka (IV – V klasa)

 • regularnie uczestniczy w spotkaniach DSM
 • przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej
 • potrafi wyjaśnić nazwę Dziewczęca Służba Maryjna oraz znaczenie logo DSM
 • przygotowuje i wykazuje troskę o „Kącik Maryjny” w salce DSM
 • osiągnęła jedną ze sprawności DSM

Nazaretanka (VI – VII klasa)

 • regularnie uczestniczy w spotkaniach DSM
 • udziela pomocy młodszym oraz wspiera w pracy opiekuna grupy
 • wykazuje się kreatywnością na tle grupy DSM, chętnie dzieli się pomysłami i materiałami wykorzystywanymi na spotkaniach DSM w diecezji (film, konspekt, piosenka, metoda, zabawa itp.)
 • bierze udział we Mszach świętych w każdą pierwszą sobotę miesiąca
 • osiągnęła dwie ze sprawności DSM

Przewodniczka

 • ukończyła z powodzeniem Kurs dla Przewodniczek

Sprawności

Sprawności powstały z przekształcenia dotychczasowych stopni i są możliwe do zdobycia w różnym czasie i kolejności:

 • Choralistka– systematycznie włącza się w liturgię (śpiew, czytanie)
 • Misjonarka– uczestniczy w projektach misyjnych, akcjach misyjnych przeprowadzanych w szkole, parafii czy diecezji
 • Samarytanka– świadczy pomoc charytatywną, aktywnie włącza się w pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, bierze udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych

 

Zdjęcia wykonał Kuba Stepek

© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Polityka prywatności
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress