HISTORIA PARAFII

DZIEJE PARAFII I KOŚCIOŁA W ZALASOWEJ

     Parafia  Zalasowa powstała w XIV wieku. ( Kronika  Parafialna podaje rok 1342).
Pierwszy kościół drewniany pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty,  z dzwonnicą nad głównym wejściem, został zbudowany w XIV w., ufundowany podobno przez Janusza Działyńskiego- kasztelana krakowskiego, właściciela wsi Zalasowa.
W grudniu 1830 r, w święto Św.Szczepana gwałtowna nawałnica śnieżna zerwała dach. Kościół zamknięto, a Najświętszy Sakrament przeniesiono do małej kaplicy zwanej „Pod  lipami”,gdzie sprawowano Msze św.
W  1840 r wybudowano drewniana kapliczkę, w której sprawowano Nabożeństwa do czasu wzniesienia nowej świątyni, gdy proboszczem był Ks.Piotr Paszywka ( 1842- 1847 ).

Nowy kościół pod wezwaniem Św Jana Ewangelisty

wybudowano w latach 1844 –1848, staraniem proboszcza Ks. Piotra Paszywki, nakładem Księcia Władysława Sanguszki, przy wydatnej pomocy parafian.
W roku 1980 i 1981  został powiekszony o boczne kaplice przez  Ks. Andrzeja Muchę, proboszcza w Zalasowej od roku 1974 – 1983.


Kościół w Zalsowej posiada nie tylko bogatą historię, ale również wspaniałe zabytki obecne od wieków w kościele parafialnym.
Z pośród zabytków kościoła na uwagę zasługuje Główny Ołtarz– najcenniejszy skarb kultury religijne z okresu manieryzmu ,z roku 1636, przeniesiony ze starego kościoła.
Ołtarz przedstawia w całej okazałości Tajemnice Odkupienia, najważniejsze tajemnice wiary.
Na pierwszym planie widzimy duży Obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa z Matką Bożą, Św. Janem i klęczącą Maria Magdaleną.  Namalowany jest na desce o wymiarach 180 na 110 cm.
W roku 1994 Ołtarz był wzmacniany i konserwowany, bo groził upadkiem. Do Ołtarza wstawiono wnękę dla zabytkowej Figury Matki Bożej z Dzieciątkiem z roku 1636.
W górnej części Ołtarza widzimy dwóch polskich męczenników i biskupów : Św. Wojciecha i Św. Stanisława Szczepanowskiego. Obaj biskupi otaczają Św. Jana Ewangelistę- Patrona kościoła, jak otrzymuje objawienie na wyspie Patmos.
W środkowej części ołtarza są dwaj święci diakoni oddani miłosierdziu: Św.Szczepan (I w.)
i Św. Wawrzyniec ( III w.)
W dolnej części Ołtarza znajdują się obrazy dwóch świętych polskich, wielkich czcicieli Najświętszego Sakramentu : Św. Jacka –kapłana , dominikanina
( Hyacinthus)  i Św Kazimierza Królewicza.

środkowej zaś części Ołtarza, wokół Obrazy Ukrzyżowania sa cztery obrazy przedstawiające Tajemnice Odkupienia : Zwiastowanie NMP, Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Obrazy te pomagają lepiej zrozumieć Tajemnicę Ukrzyżowania, którą przedstawia Główny Obraz.
W roku 2005  za pozwoleniem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie dokonano gruntownej konserwacji i złocenia  Głównego Ołtarza.

Prace konserwatorskie , zgodnie z zatwierdzonym pragramem i ustaleniami Komisji  Konserwatorskiej wykonali Konserwatorzy: Pan mgr. Rafał Bukowski i Pan mgr. Janusz Czop z Krakowa, pod nadzorem Profesora Marian Paciorka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Konserwatora Diecezjalnego Ks. Dr.Władysława Szczebaka.
Ołtarz został zdemontowany i zawieziony do pracowni konserwatorskiej w Krakowie, gdzie zdjęto kilka warstw dawnych polichromii i odsłonięto polichromię pierwotną,którą odnowiono.
Ołtarz został zakonserwowany, odnowiony i wyzłocony .
Została również odnowiona zabytkowa Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, zwana „Zalasowska Pani”, pochodząca z XVII w, którą umieszczono w dobudowanej w ołtarzu wnęce. Figura ta była umieszczona przedtem w górnej wnęce dzwonnicy.
Główny Ołtarz przedstawia się tera z imponująco. Jest to przepiękna katecheza zbawienia człowieka i sensu jego życia.

Na uwagę zasługuje także zabytkowy krzyż z początku XVI w.

( 1503) przeniesiony z poprzedniego kościoła w Zalasowej, gdzie był umieszczony na tęczy w prezbiterium.
Chrzcielnica w stylu barokowym z kończ XVII w. wykonana z brązowego marmuru.
Ołtarz Św. Rodziny sprowadzony ze Szwajcarii w roku 1907.

 Ołtarz Najświętszego Serca Pana  Jezusa. barokowy z końca XIX  w.


Stacje Drogi Krzyżowej w stylu póżnego baroku z przełomu XVIII i
XIX w.

© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Polityka prywatności
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress