IV Parafialny Rodzinny Konkurs Szopek  

800 lat SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

24 grudnia 1223 – św. Franciszek z Asyżu zorganizował w Greccio pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową.

IV Parafialny Rodzinny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych –  Zalasowa 2023

 

REGULAMIN

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie choinki. Parafia p.w. św. Jana Ewangelisty w Zalasowej zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych – tradycji urządzania szopek betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z parafii Zalasowa.

2. Kategoria „szopka rodzinna”.

3. Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury z terenu i okolic Zalasowej.

4. Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru). Prosimy także o zaniechanie kserowania oraz skanowania elementów graficznych.

5. Szopka nie może być z lat ubiegłych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do kościoła w Zalasowej w sobotę 16 grudnia 2023 r.  w godzinach 8:00 – 10:00.

Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów np. Rodzina xxxxxx, ul. Karpacka ….. /przykleić z tyłu szopki/ wraz z Kartą zgłoszenia /oddać organizatorowi/ . Metryczka ma być przyklejona, przypięta  z tyłu szopki. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez kontakt telefoniczny oraz mailowy. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie kościele w Zalasowej w terminie od 16 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 stycznia 2023 r. po mszy o godz. 16.00 w kościele w Zalasowej.

III. Postanowienia ogólne.

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

3. Sprawy, które nie są umieszczone w regulaminie, rozstrzyga Organizator.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Polityka prywatności
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress