Konkurs Palm Wielkanocnych 2023

Regulamin XI Zalasowskiego Konkursu

Palm Wielkanocnych

Zalasowski Konkurs Palm Wielkanocnych.

 

Współorganizatorzy:

Sołtys wsi Zalasowa, Parafia Zalasowa, Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej miasta Tarnowa, Stowarzyszenie Zalasowian, Fundacja Ornament, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Rękodzieła Artystycznego, Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Zalasowej.

 

W konkursie biorą udział palmy wykonane własnoręcznie.

  1. organizacje i grupy zorganizowane,
  2. wykonawcy indywidualni z podziałem na wysokość;

palmy do 3 metrów, i palmy powyżej 3 metrów,

Kryteria przy ocenie palm to;

  1. Wysokość palmy.
  2. Staranność i pracochłonność wykonania,
  3. Kompozycja

Uczestnicy przystępujący do konkursu zobowiązani są do zaprezentowania Palmy Wielkanocnej komisji konkursowej, w dniu konkursu od godz. 10.30 do godz. 11.00.

Komisja obraduje w czasie sprawowania Mszy św. po zakończeniu następuje odczytanie protokołu

i rozdanie nagród i dyplomów pamiątkowych.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na publikację zdjęć.

Serdecznie zapraszamy do podtrzymywania tradycji wicia Palm Wielkanocnych.

 © 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress