Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty w ZALASOWEJ

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Troszczymy się o dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku).

 1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Zalasowej (33-159 Zalasowa; ul. Kościelna 2, kontakt@parafiazalasowa.pl nr tel. 14-654-2008)
 2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora danych osobowych podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Kościoła katolickiego.
 4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń
  w Parafii pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Zalasowej.
 5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Kontaktując się z Serwisem zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych.
 7. W przypadku prawnie uzasadnionego zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub fotografii z Serwisu, dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.
 8. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 10. Jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem Serwisu posiada Pan/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej: tel. (14)-63-17-307, e-mail: notariusz@diecezja.tarnow.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).
© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Polityka prywatności
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress