Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Moi drodzy parafianie i przybyli goście,

Dziękując Wam za wytrwałość w wierze życzę, aby te Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, która dodaje skrzydeł, nadziei, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość oraz miłości, która pozwala się wzbić ponad codzienność!

Zaproście nowonarodzonego Jezusa do swoich domów, Jemu powierzcie nasze obawy wynikające z izolacji, strach przed chorobą, nasze słabości, kłótnie, spory oraz proście o pomoc w życzliwym spojrzeniu na innych, o umocnienie serdecznych relacji z bliskimi. Aby Boże Dziecię zachowało Nas w zdrowiu, w bogactwie przyjaźni i miłości, wzajemnej pomocy, troski o każdego mieszkańca naszej parafii.

Niech zniknie z naszych domów każda nieprawość i niech nastanie królowanie Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata!

Co niech tak się stanie i niech nam się darzy! Szczęść Boże!


Świąteczne życzenia: proboszcz parafii ks. Stanisław Kurczab i chór parafialny w Zalasowej© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress