CHRZEST

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.

 • Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
 • łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
 • chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
 • namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);
 • oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem;
 • szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza;
 • pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga

(św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

Wymagane dokumenty

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi świętej i przyjąć Komunię świętą w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.

© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Polityka prywatności
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress