MAŁŻEŃSTWO

Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(KKK 1660) 

Narzeczeni zgłaszają się na zapowiedzi przedślubne do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa w parafii stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.


 

W czasie I spotkania narzeczeni przedstawiają:

  • aktualne metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;
  • świadectwa nauki religii klasy 8 szkoły podstawowej (lub z 6 klasy szkoły podstawowej), z III klasy gimnazjum i z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej;
  • zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej - w kursie przedmałżeńskim;
  • strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
    dowody osobiste;
  • strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego nieważność zawartego małżeństwa - tenże dokument;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w dniu skupienia dla narzeczonych.

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostaną poinformowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego. Dokładne informacje dotyczące katechez przedmałżeńskich są podawane w informacjach duszpasterskich.

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby pierwsza spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

Świadkami ślubu powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców.

© 2017: Parafia Zalasowa, All Rights Reserved
Polityka prywatności
Wykonanie i opieka nad stroną: emoll | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress